Adopteer een orgelpijp

 

Onder de titel ‘Adopteer een orgelpijp’ is de geldwervingsactie gestart voor de restauratie van het Van Dam-orgel in de Nieuwe Badkapel. Meer informatie over het orgel vindt u op de pagina Orgel op deze site.

Een aantal pijpen hoeft alleen maar te worden schoongemaakt, andere behoeven restauratie of zelfs een reconstructie.

Organist Bert Mooiman: Deze actie stelt u in de gelegenheid symbolisch orgelpijpen te ‘adopteren’.

Het adoptieprogramma ziet er als volgt uit:

U kunt één of meerdere orgelpijpen, (midden)frontpijpen of registers adopteren. Een register is een groep van gekoppelde orgelpijpen.

De adoptieprijzen zijn als volgt:

  • Losse pijpen € 25,-
  • Midden frontpijpen € 250,-
  • Registers € 300,-
  • Hoek frontpijpen € 500,-

U ontvangt een bewijs met vermelding welke pijpen (nummers) u heeft geadopteerd.
Indien u het op prijs stelt zal uw naam worden vermeld op de plaquette van donateurs na de restauratie van het orgel.

DEMONSTRATIE
Bij een adoptie van minimaal € 100,- krijgt u een korte demonstratie na een zondagse kerkdienst aangeboden waarbij u de door u gekozen orgelpijp(en) afzonderlijk kunt horen (voor zover deze op dit moment functioneren).

Adopteer een orgelpijp

 

306000
275000

* De thermometer geeft de stand weer per 1 februari 2021

 

BIJDRAGEN
U kunt uw bijdrage geven via bovenstaande knop ‘adopteer een orgelpijp’ of

overmaken op rekeningnummer NL66INGB0000300405
t.n.v. Wijkvereniging Nieuwe Badkapel, onder vermelding van ‘Orgelfonds’ en het type orgelpijp dat u wilt adopteren.

Wilt u ook aangeven (met een simpel ‘ja’ of ‘nee’) of u er prijs op stelt dat uw naam na afloop van de restauratie zal worden vermeld op de plaquette van donateurs.

De Wijkvereniging Nieuwe Badkapel beschikt over de ANBI-status onder nummer 816566549, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Huub Plugge van het orgelfonds Nieuwe Badkapel via orgelnbk@gmail.com