Charlotte van der Leest

Predikant

Dominee Charlotte van der Leest (1973) is sinds december 2013 als predikant verbonden aan de wijkgemeente Nieuwe Badkapel – Zorgvlietkerk. Hiermee is zij de eerste vrouwelijke predikant van de Protestantse Gemeente Scheveningen. Charlotte woont met haar echtgenoot en hun twee dochters in de Haagse Archipelbuurt.

Opleiding
Charlotte studeerde Godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. In 2000 voltooide ze deze studie, met als hoofdvak Antieke Religies (in het bijzonder van het oude Mesopotamië) en als bijvak Assyriologie. In datzelfde jaar legde zij tevens haar kerkelijk examen af. Na enige tijd te hebben gewerkt als studiecoördinator van de kerkelijke opleiding, verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid te Leiden, begon zij aan deze faculteit aan een promotieonderzoek op het gebied van de protestantse zending en rooms katholieke missie – hun activiteiten en de conflicten tussen beide denominaties – in het 19e-eeuwse Palestina. Haar onderzoek bracht haar in Birmingham, Oxford, Londen en Rome. In 2008 promoveerde Charlotte op het proefschrift, getiteld ‘Conversion and Conflict in Palestine. The Missions of the Church Missionary Society and the Protestant Bishop Samuel Gobat’.

Contact

Dominee Charlotte van der Leest
Telefoon: 06 811 059 23
Email: dsvanderleest@nieuwebadkapel.nl

Pastoraal spreekuur

Iedere dinsdag houdt ds. Charlotte van der Leest telefonisch pastoraal spreekuur van 10.00 – 11.00 uur. De pastoralia, worden opgepakt door ds. Charlotte van der Leest en/of pastoraal werker Mark van der Laan. Zoals u weet, kunt u ds. Van der Leest uiteraard ook op andere momenten bellen, maar op deze dag en tijd is zij in elk geval goed bereikbaar.

Verder lezen

• Interview met ds. Charlotte van der Leest in Trouw van 24 december 2013