Verdieping - Nieuwe Badkapel

Verdieping

Leerhuis

In een leerhuis staat het leren over en van de Schriften én oefenen in Bijbels denken centraal om van daaruit een weg te zoeken in leven en samenleven. Aan de orde komen bijvoorbeeld de geschiedenis en achtergronden van de liturgie of de functie van symbolen en symbolieken in de Bijbel. In een leerhuis is ruimte voor interactie tussen de deelnemers. Een predikant biedt de leerhuizen, die uit meerdere bijeenkomsten bestaan, aan.

  • Er zijn nog geen bijeenkomsten gepland

Ontmoetingen rond de Bijbel

De essentie van deze ontmoetingen is: Bijbelstudie en ontmoeting. We lezen met elkaar een tekst en spreken vervolgens met elkaar over wat ons raakt of opvalt. Soms benaderen we de tekst vanuit een schilderij of een gedicht. Elke keer zal er een andere tekst centraal staan. Iedere bijeenkomst staat op zichzelf, u kunt dus aanhaken wanneer u wilt. Na afloop van de Bijbelstudie is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

  • Er zijn nog geen bijeenkomsten gepland

BID-café

In het Bezinnings, Inspiratie en Discussie-café, afgekort BID-café, worden verschillende levensvragen besproken en doordacht vanuit het christelijk perspectief. Het BID-café wordt gevormd door een groep, die varieert tussen de 22 en 45 jaar. Soms wordt een gast uitgenodigd, die het gesprek mee aangaat. Elk café staat een ander thema centraal. De thema’s worden bedacht en voorbereid door de deelnemers zelf. De cafés beginnen om 20.00 uur en zijn bij iemand thuis. De frequentie is één keer per maand met in januari het “Iedereenmaaktwat-diner” en in juni het “Hapje-op locatie”. Neem voor meer informatie contact op met de desbetreffende contactpersoon.

In juli en augustus is het café met zomer reces

  • Er zijn nog geen bijeenkomsten gepland

Inspiratiehuiskamer

De Inspiratiehuiskamer is een nieuwe naam voor een kring die in 2015 ontstaan is uit de (belijdenis)catechese voor jongeren tussen 20 en 40 jaar. Deze kring komt om de 6-8 weken bij elkaar bij een van de leden thuis. Elke avond staat een ander thema centraal: zo verdiepen we ons de ene avond in een theologisch onderwerp, besteden we een andere avond aan bijbelstudie, en hebben we ook wel eens met elkaar een wereldmuziekdienst voorbereid. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze groep, dan kun je contact opnemen met de predikant.

  • Er zijn nog geen bijeenkomsten gepland

Belijdeniscatechese

Catechese is les over de Bijbel, geloof en kerk. De Bijbel, sacramenten, wereldreligies, kerkgeschiedenis, de betekenis van het geloof in de samenleving én de kerk in deze tijd en nog meer onderwerpen worden er besproken. De catechese wordt gegeven door de predikant, waarmee ook het gesprek aangegaan kan worden over de verschillende onderwerpen. De catecheselessen worden afgestemd op de deelnemers.

De catechese is een voorbereiding op het doen van belijdenis. Dit gebeurt doorgaans tijdens een dienst op zondag (bijvoorbeeld met Pasen of Pinksteren) door het positief beantwoorden van enkele geloofsvragen. Na het afleggen van belijdenis is iemand belijdend lid van de kerk en mag daarmee kerkelijk formeel deelnemen aan het Avondmaal tijdens de diensten van Schrift en Tafel. Al kunnen mensen die geen belijdenis hebben gedaan ook aan het Avondmaal deelnemen in de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk.

Het is mogelijk om gedurende het traject van belijdeniscatechese te beslissen om wel of geen belijdenis te doen of om dit uit te stellen. Voor vragen of aanmelden, kunt u contact opnemen met de predikant.

  • Er zijn nog geen bijeenkomsten gepland