Cantorij

Musici en cantorij

Organist Bert Mooiman

Opleiding
Bert Mooiman studeerde aan het Koninklijk Conservatorium (Den Haag). Hij behaalde de diploma’s Uitvoerend Musicus piano (bij Theo Bruins) en orgel (bij Wim van Beek, improvisatie bij Bert Matter) cum laude, en ontving de Fock-medaille voor zijn bijzondere artistieke prestaties. De hoofdvakstudie Theorie der Muziek sloot hij in 2003 af met het artikel ‘Olivier Messiaen en de Franse harmonie’ dat werd gehonoreerd met de Martin J. Lürsenprijs.

Conservatorium
Sinds 2000 is Bert Mooiman als docent hoofdvak muziektheorie, piano en improvisatie verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als onderdeel van deze aanstelling werkt hij aan een dissertatie over de rol van improvisatie in de 19e-eeuwse muziek. Op dit gebied werkt hij samen met de ‘Guildhall School of Music and Drama’ in Londen, waar hij ook gastlessen geeft. Bert publiceert regelmatig over muziektheoretische onderwerpen en geeft colleges voor het HOVO aan de Universiteit Leiden.

Musicus
Bert Mooiman is een veelzijdig musicus: hij treedt niet alleen op als pianist (solistisch en in kamermuziekverband) maar ook als organist (solistisch, als basso continuospeler en met verschillende orkesten, waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest). Sinds 1989 is Bert vaste organist van de Nieuwe Badkapel, waar hij ook artistiek leider is van de Badkapelconcerten.

Cantor Gilles Michels

Opleiding
Gilles Michels (1961) studeerde Schoolmuziek B aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. In 1988 begon hij zijn studie koordirectie bij Barend Schuurman aan het Rotterdamse Conservatorium, waar hij in 1992 afstudeerde.

Dirigent
Hij is een aantal jaren verbonden geweest aan de Geert Groote School te Amsterdam, waar hij onder andere het schoolkoor dirigeerde. Daarnaast dirigeerde hij verschillende koren in Haarlem, Amsterdam, Purmerend, Leiden en Alphen aan den Rijn.

Hij was als docent verbonden aan het Nationaal Kinderkoor en was dirigent van het Rotterdams Jongenskoor. Op de Koorschool St. Bavo te Haarlem was hij artistiek leider, dirigent en docent.

Hij is vaste dirigent van de Studenten Muziekvereniging Collegium Musicum te Leiden en het Utrechts Studenten Koor en Orkest. Daarnaast dirigeert hij het projectkoor en -orkest CHOIR uit Delft, dat zich toelegt op de vocale muziek van Bach.

Sinds oktober 2008 is Gilles Michels artistiek leider en dirigent van het Haags Barokgezelschap.

Sinds november 2016 is hij dirigent van de cantorij van de Nieuwe Badkapel.

Cantorij Nieuwe Badkapel

De cantorij heeft een actief aandeel in de eredienst. Zij heeft als doel een liturgische bijdrage te leveren aan het vieren van de kerkdienst, de gemeentezang te stimuleren en de eredienst kerkmuzikaal luister bij te zetten. De cantorij zingt eenmaal per maand in de kerkdienst alsmede op de feestdagen. De cantorij staat onder leiding van Gilles Michels. De repetities zijn iedere maandag van 18:00 tot 19:30 uur in de Kapelzaal van de Nieuwe Badkapel. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Kees van Lent (voorzitter van de cantorij) en of Gilles Michiels (dirigent).