Trouwdienst in de Nieuwe Badkapel Trouwdienst in de Nieuwe Badkapel
Trouwdienst in de Nieuwe Badkapel Trouwdienst in de Nieuwe Badkapel

Trouwdiensten

Een bruidspaar kan hun huwelijk in de Nieuwe Badkapel laten inzegenen. Deze inzegening vindt plaats in een speciale dienst, de trouwdienst, die door een predikant wordt geleid. Ter voorbereiding op de trouwdienst heeft de predikant enkele gespreken met het (aanstaande) bruidspaar. De invulling van de dienst, de liturgie, vindt in overleg plaats. De liturgie bestaat onder andere uit liederen, lezing(en) uit de Bijbel, gebeden, muziek, en de inzegening. Tijdens een trouwdienst staat de liturgie in het teken van de verbintenis tussen het bruidspaar en de manier waarop God daarin betrokken is. Familie en vrienden kunnen een actieve bijdrage leveren tijdens de dienst. Het is een dienst waarin de elementen die voor het bruidspaar van belang zijn, bijeen worden gebracht.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kan contact worden opgenomen met de predikant.

Op 28 september 2012 was ons burgerlijk huwelijk met receptie, diner en feest, gevolgd door de kerkelijke inzegening op zondag 30 september in de Nieuwe Badkapel. Het was onze wens om de huwelijksinzegening op een ‘gewone’ zondagmorgen te midden van de eigen gemeente te laten plaatsvinden. Annerije is, net als veel familie en vrienden van ons, niet opgegroeid met geloof en kerk. We wilden een dienst die voor iedereen toegankelijk zou zijn en waarin de betekenis en waarde van het geloof tot uitdrukking zouden komen. Samen met de jeugdcommissie, de organist Bert Mooiman, de band ‘Impuls’ en de voorganger ds. Michiel de Leeuw hebben we de dienst voorbereid.

In een volle en mooi versierde Nieuwe Badkapel was het die zondag een feestelijke en indrukwekkende dienst voor ons en velen om ons heen. We kijken er nog steeds met veel plezier op terug en hebben het ervaren als een waardevol onderdeel van ons huwelijk.

– Annerije en Martin Buis

Contact

Dominee Charlotte van der Leest
Telefoon 070 392 74 32
Email dsvanderleest@gmail.com

Pastoraal spreekuur

Iedere dinsdag houdt ds. Charlotte van der Leest telefonisch pastoraal spreekuur van 10.00 – 11.00 uur. De pastoralia, worden opgepakt door ds. Charlotter van der Leest en/of pastoraal werker Mark van der Laan. Zoals u weet, kunt u ds. Van der Leest uiteraard ook op andere momenten bellen, maar op deze dag en tijd is zij in elk geval goed bereikbaar.