Dienst op zondag

Diensten op zondag

Elke zondagochtend om 10.00 uur is er een dienst in de Nieuwe Badkapel. In deze dienst gaat de wijkpredikant of een gastpredikant voor. Een dienst duurt ongeveer 60 minuten. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade in de Kapelzaal of bij mooi weer buiten.
De diensten hebben een paar keer per jaar een bijzonder karakter. Dit is op feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren, maar ook bij de diensten van Schrift en Tafel en tijdens Cantatediensten en Wereldmuziekdiensten.
In de agenda is te zien of de dienst een bijzonder karakter heeft en wie de voorganger is.

Voor de kinderen
Tijdens de gehele dienst is er voor de kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas of Parels in de Kapelzaal. De kinderen van de basisschool gaan na het kindergesprek naar hun eigen ruimten voor de kindernevendienst. Daar vertelt de leiding een Bijbelverhaal en is er tijd voor spelen of knutselen. Er is een groep voor kinderen van groep 1 t/m 4 en een groep voor kinderen van groep 5 t/m 8. Voor de jongeren van de middelbare school is jeugdkerk op de eerste en derde zondag van de maand. Alle kinderen en jongeren komen voor het einde van de dienst weer in de kerk om de zegen te ontvangen.

Speciale voorzieningen
Er zijn een aantal speciale voorzieningen voor de diensten: Toegang voor rolstoel en rollator, grootletter liturgieën en ringleiding voor slechthorenden. De autodienst haalt op zondagochtend mensen op die niet meer zelfstandig naar de Nieuwe Badkapel kunnen komen. Na afloop van de dienst worden zij uiteraard ook weer thuisgebracht. Kerkradio is voor diegenen die niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. Zij kunnen op die manier de dienst thuis meeluisteren. Voor de autodienst en kerkradio kunt u zich aanmelden bij de contactpersonen.

Cantatedienst

Het Haags Barokgezelschap voert zes maal per jaar een cantate van Johann Sebastian Bach uit tijdens een dienst op zondag. Het gezelschap is een projectkoor en –orkest en bestaat uit enthousiaste, ervaren amateurmusici. Artistiek leider en dirigent is Gilles Michels. In de agenda staat vermeld welke cantate wordt uitgevoerd en wie aan de uitvoering meewerken.

Wereldmuziekdienst

Zo’n zes keer per jaar zijn er Wereldmuziekdiensten tijdens de dienst op zondag. In iedere dienst staat een andere muziekstijl centraal. De muziek die gespeeld wordt, sluit aan op het onderwerp of de inhoud van de Bijbellezingen die zondag. De andere onderdelen van de dienst zijn hier ook op afgestemd. De voorbereiding van de Wereldmuziekdiensten ligt in handen van de dominee, een wisselende groep jongeren en de musici. Met elkaar zorgen ze voor een samenhangend geheel van woord en muziek.

Schrift en Tafel

Ongeveer één keer in de twee maanden is er een dienst van Schrift en Tafel, ook wel het Heilig Avondmaal genoemd. Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn. Net zoals Jezus met zijn leerlingen deed. In de Nieuwe Badkapel mag iedereen, dus ook kinderen, aan het avondmaal deelnemen. Voor kinderen en zij die dat wensen is er druivensap.