Contactpersonen

Autodienst
Edward de Roode
070 352 08 23
e.de.roode@ziggo.nl

Bazaar
bazaar.nbk.zvk@gmail.com

BID-café
Martin Buis
06 155 757 10
martin.0072@hotmail.com

Cantor
Gilles Michels
gillesmichels@zonnet.nl

Cantorij
Kees van Lent
070 355 08 24
keesvanlent@outlook.com

Commissie van ontvangst
Alie van Spronsen-van der Toorn
070 354 81 51

Creatieve Cursussen
Truus Toxopeus
070 354 21 45
truustoxopeus@live.nl

De Parels
Janine Roest
janineroest@hotmail.com

Diaconie
Nelly Jongkind
070 350 21 86
n.jongkind@ziggo.nl

Giften en Legaten Wijkgemeente
Marcus van Spronsen
06 212 527 20
m.spronsen5@kpnplanet.nl

Giften en Legaten Wijkvereniging
Dirk Rog
wijkvereniging.nbk@gmail.com

Jeugdkerk
Bart Verbaan
070 350 03 21
verbaanbart@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau
Tineke van der Zwan
070 355 08 95
info@pgscheveningen.nl
www.kerkopscheveningen.nl
maandag en vrijdag 10:00-12:00 uur

Kerkradio
Zie Kerkelijk Bureau

Kindernevendienst
Janny Mos
070 354 56 97
demosjes@ziggo.nl

Kinderoppas
Suzanne van der Zwan
070 395 20 29
suzannevanderzwan@gmail.com

Kostersgroep
Karina Baarda
070 355 61 18
kbaarda@xs4all.nl

Leerhuis en Catechese
Ds. Charlotte van der Leest
070 392 74 32
dsvanderleest@gmail.com

Organist
Bert Mooiman
b.mooiman@koncon.nl

Pastoraal Werker
Mark van der Laan
06 208 219 82
laan801@gmail.com

Predikant
Ds. Charlotte van der Leest
070 392 74 32
dsvanderleest@gmail.com

Scriba
Krijn Toet sr.
nbkzvk.scriba@gmail.com

Scheveningse Kerkbode Abonnement
Zie Kerkelijk Bureau

Theemiddagen
Barbara van der Toorn
06 511 914 26
beeteewee@hotmail.com

Verhuur
Edward de Roode
06 407 437 18
verhuur@nieuwebadkapel.nl

Wijkvereniging Nieuwe Badkapel
Dirk Rog
wijkvereniging.nbk@gmail.com