Contactpersonen

Autodienst
Barbara van der Toorn
06 511 914 26
beeteewee@hotmail.com

Bazaar
bazaar.nbk.zvk@gmail.com

BID-café
Martin Buis
06 155 757 10
martin.0072@hotmail.com

Cantor
Gilles Michels
gillesmichels@zonnet.nl

Cantorij
Kees van Lent
070 355 08 24
keesvanlent@outlook.com

Diaconie
Nelly Jongkind
070 350 21 86
n.jongkind@ziggo.nl

Giften en Legaten Wijkgemeente
Marcus van Spronsen
06 212 527 20
m.spronsen5@kpnplanet.nl

Giften en Legaten Wijkvereniging
Dirk Rog
wijkvereniging.nbk@gmail.com

Jeugdkerk
Jack de Graaf

Kerkelijk Bureau en Kerkbode
Tineke van der Zwan
070 355 08 95
info@pgscheveningen.nl
www.kerkopscheveningen.nl
maandag en vrijdag 10:00-12:00 uur

Kerkradio
Zie Kerkelijk Bureau

Kindernevendienst
Janny Mos
070 354 56 97
demosjes@ziggo.nl

Kinderoppas
Suzanne van der Zwan
070 395 20 29
suzannevanderzwan@gmail.com

Kostersgroep
Karina Baarda
070 355 61 18
kbaarda@xs4all.nl

Leerhuis en Catechese
Ds. Charlotte van der Leest
06 811 059 23
dsvanderleest@nieuwebadkapel.nl

Organist
Bert Mooiman
b.mooiman@koncon.nl

Pastoraal Werker
Mark van der Laan
06 208 219 82
laan801@gmail.com

Predikant
Ds. Charlotte van der Leest
06 811 059 23
dsvanderleest@nieuwebadkapel.nl

Scriba
Krijn Toet sr.
nbkzvk.scriba@gmail.com

Scheveningse Kerkbode
Zie Kerkelijk Bureau

Theemiddagen
Barbara van der Toorn
06 511 914 26
beeteewee@hotmail.com

Verhuur
Edward de Roode
06 407 437 18
verhuur@nieuwebadkapel.nl

Wijkvereniging Nieuwe Badkapel
Dirk Rog
wijkvereniging.nbk@gmail.com