Doopdiensten

Kinderen en volwassen kunnen worden gedoopt. Deze doopviering is meestal in de dienst op zondag te midden van de gemeente. De voorganger doopt het kind of de volwassene met water. Bij de doop spreekt de voorganger de naam van de dopeling hardop uit. Met een handoplegging bekrachtigt de voorganger de doop.

De doop is een teken van het verbond van God met mensen. De ouders beloven het kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie. Het kind of de volwassene maakt door de doop deel uit van christelijke gemeenschap. Een dopeling wordt na de doopviering ingeschreven als lid van de gemeente en van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Als ouders hun kind willen laten dopen dient minimaal één van de ouders lid te zijn of worden van de PKN. Het komt voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant past de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld, dan aan in overeenstemming met de intenties van beide ouders.

Voor meer informatie of aanvragen van de doop kan met de predikant contact worden opgenomen.

Contact

Dominee Charlotte van der Leest
Telefoon 070 392 74 32
Email dsvanderleest@gmail.com

Pastoraal spreekuur

Iedere dinsdag houdt ds. Charlotte van der Leest telefonisch pastoraal spreekuur van 10.00 – 11.00 uur. De pastoralia, worden opgepakt door ds. Charlotter van der Leest en/of pastoraal werker Mark van der Laan. Zoals u weet, kunt u ds. Van der Leest uiteraard ook op andere momenten bellen, maar op deze dag en tijd is zij in elk geval goed bereikbaar.