Kinderdiensten

Voor de jeugd

Kinderoppas & De Parels | 0-4 jaar
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is iedere zondag kinderoppas. Voor aanvang van de dienst kunnen de kinderen naar de Kapelzaal, aan de achterzijde van de kerk, worden gebracht. Er is voor de kinderen voldoende speelgoed. Het is prettig als u zelf luiers en voeding of tuitbeker wilt meenemen.
Eén keer per maand is ‘De Parels’, waar de kinderen zingen, knutselen en naar een verhaal luisteren. Er staat altijd een Bijbelverhaal centraal. De data van De Parels staan in de agenda.

Kindernevendienst | 4-12 jaar
Iedere zondag is er voor kinderen van de basisschool Kindernevendienst. De kinderen beginnen met hun ouders in de kerk. Na een kort gesprekje voorin de kerk gaan de kinderen naar hun eigen ruimte in de kerk. Er is een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 en een groep voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Tijdens de kindernevendienst vertelt de leiding een Bijbelverhaal en is er tijd voor spelen of knutselen. Tijdens het slotlied, voor de zegen, komen de kinderen weer terug in de kerk.

Jeugdkerk | > 12 jaar
Voor de jongeren van de middelbare school is jeugdkerk, op de eerste en derde zondag van de maand. Ook de jongeren beginnen in de kerk en gaan gelijk met de kinderen van de Kindernevendienst naar een eigen ruimte. De leiding bereidt een thema voor om met elkaar te bespreken. Dat kan bijvoorbeeld een Bijbelverhaal of recent nieuwsbericht zijn.