Rouwdiensten

Rouwdiensten

In de Nieuwe Badkapel kan, voorafgaande aan de begrafenis of crematie, een rouwdienst worden gehouden. De dienst wordt geleid door een predikant die samen met de nabestaanden de dienst voorbereidt. Het is voor de predikant ook mogelijk om de rouwdienst in de aula op de begraafplaats of het crematorium te verzorgen.

Het is mogelijk om het condoleren in de Kapelzaal te laten plaatsvinden. Hier kan tevens koffie en thee worden geschonken voor of na afloop van de uitvaart.

De predikant kan de rouwdienst ook leiden wanneer de overledene niet (meer) betrokken was bij de gemeente.

Voor vragen over een rouwdienst kan contact worden opgenomen met de predikant. Ook wanneer u twijfelt of een rouwdienst met medewerking van een predikant de juiste beslissing is, kunt u vrijblijvend met de predikant contact opnemen.

Het is mogelijk de kerk te huren voor een rouwdienst zonder betrokkenheid van de predikant. Meer informatie over de mogelijkheden staan bij verhuur.

Contact

Dominee Charlotte van der Leest
Telefoon 070 392 74 32
Email dsvanderleest@gmail.com

Pastoraal spreekuur

Iedere dinsdag houdt ds. Charlotte van der Leest telefonisch pastoraal spreekuur van 10.00 – 11.00 uur. De pastoralia, worden opgepakt door ds. Charlotter van der Leest en/of pastoraal werker Mark van der Laan. Zoals u weet, kunt u ds. Van der Leest uiteraard ook op andere momenten bellen, maar op deze dag en tijd is zij in elk geval goed bereikbaar.