Logo's

Wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk

Hopend liefhebben
De Nieuwe Badkapel ziet de kerk als plaats van geloof, hoop en liefde. We geloven dat God Liefde is; een Liefde, die hoop biedt en mensen met elkaar verbindt. We geloven dat God mensen vasthoudt en omringt. Het Evangelie van Jezus Christus biedt goed nieuws. Licht en hoop in de duisternis. Vrede en vrijheid.
Twijfelend weten
In de Nieuwe Badkapel oefenen we het christelijk geloof. Geloof kan overtuiging en zekerheid geven, maar gaat ook gepaard met twijfel. We zoeken samen naar de waarheid, zonder vaag te worden. Het persoonlijke verhaal van mensen, in relatie tot God en tot elkaar, staat centraal.

Thuis verwelkomen
In de Nieuwe Badkapel ben je welkom, om te bepalen of je je thuis voelt. De kerk staat open voor iedereen, ongeacht geslacht, geloofsbeleving, geaardheid, politieke gezindheid, nationaliteit of ras. Scheveningers, Hagenaars en Hagenezen komen naar de Badkapel om ook de mensen van verder weg te ontmoeten. Het is een kerk die ligt tussen stad en strand. Met een gemeente voor jong en oud, voor alle generaties.

Dominee Charlotte van der Leest: “Ik zie mijn kerk als een brede groep mensen die geïnspireerd raakt door hetzelfde. Vanuit God, de Geest, Christus – ieder op zijn heel eigen manier, daar kunnen we niet omheen. Maar wat belangrijk is: het doet iets met al die mensen. Dat willen we uitstralen naar de omgeving. Dat is essentieel.” (Trouw, 24 dec 2013)

Tradities vernieuwen
De Nieuwe Badkapel bestaat meer dan een eeuw. Zij koestert tradities en staat open voor vernieuwing. Zij onderscheidt zich in de keuze voor liturgie en muziek, en de ruimte voor vrouwen in het ambt. Het is een kerk die er is bij leven en bij dood, bij verdriet en vreugde. Het is een kerk die middenin deze wereld staat, met oog voor de behoeften van deze tijd.

Ontspannend verdiepen
De kerk biedt een plaats voor rust, bezinning en onthaasting én voor vieren, feest en samenzijn. Er is ruimte voor een eigen invulling van de betrokkenheid bij de gemeente.
Naast de kerkdiensten zijn er mogelijkheden om (informeel) samen te zijn of juist de verdieping te zoeken in leerhuizen.
Feestend musiceren
De Nieuwe Badkapel kiest voor professionele musici, waaronder een organist en cantor, tijdens kerkdiensten en voor concerten. Met cantates van Johann Sebastian Bach is zij meer dan vertrouwd. De kerk heeft een eigen cantorij (koor) en meerdere keren per jaar zijn er Wereldmuziekdiensten met wisselende muziekstijlen zoals Taizé, Jazz en Klezmer.

Protestantse Gemeente Scheveningen

De Protestantse Gemeente Scheveningen bestaat sinds 1 juli 2013 door een fusie tussen de Hervormde Gemeente Scheveningen en de Gereformeerde Kerk Scheveningen. De wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk vormt samen met de wijkgemeenten Oude Kerk, Prinses Julianakerk en Bethelkerk, de Protestantse Gemeente Scheveningen.
Meer info op www.kerkopscheveningen.nl.

Protestantse Kerk Nederland

De Protestantse Gemeente Scheveningen, en daarmee de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, behoort tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Meer info op www.pkn.nl.

Lidmaatschap

De Protestantse Gemeente Scheveningen, en daarmee de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk kent twee soorten lidmaatschap, belijdende leden en doopleden.

Doopleden zijn zij die als kind of volwassene zijn gedoopt. De Protestantse Gemeente Scheveningen erkent de doop die in een andere PKN gemeente is ontvangen.

Belijdende leden hebben belijdenis van hun geloof afgelegd en zijn ook dooplid. Als iemand belijdenis doet en nog niet is gedoopt, wordt hij of zij op dat moment gedoopt. De Protestantse Gemeente Scheveningen erkent belijdenis die in een andere PKN gemeente is afgelegd.

Het overschrijven als dooplid of belijdend lid vanuit een andere gemeente naar de Protestantse Gemeente Scheveningen, wijkgemeente Nieuwe Badkapel wordt verzorgd door het kerkelijk bureau. Het kerkelijk bureau verzorgt ook de uitschrijvingen. Contactgegevens van het Kerkelijk Bureau staan op de contactpagina.

De leden van de gemeente ontvangen jaarlijks een verzoek voor een vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans). Deze bijdrage is met name bestemd voor de financiering van de predikantsplaatsen en gebouwen.

Schrijf u direct in


Oecumenisch beraad

In het Oecumenisch Beraad van Scheveningen treffen vertegenwoordigers van de PKN-wijkgemeenten Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en Bethelkerk, en H. Antonius Abt Geloofgemeenschap van de Parochie Maria Sterre der Zee elkaar. Het beraad organiseert jaarlijks een oecumenische viering, in één van de drie kerken, in de gebedsweek voor de eenheid in januari.