Pastoraal werker

Ds. Mark van der Laan (1978) is pastoraal werker in de Nieuwe Badkapel. Mark studeerde theologie en religie & levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van juni 2007 tot januari 2016 was Mark werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg in Den Haag. In september 2014 is Mark aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) begonnen aan de opleiding tot gemeentepredikant (deeltijd). Vanaf 1 februari 2016 is Mark van der Laan werkzaam als pastoraal werker in de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk. Vanaf november 2022 is Mark van der Laan predikant van de Maranathakerk in Den Haag. Hij combineert het predikantschap met zijn taken van pastoraal werker in de Nieuwe Badkapel.

Over pastoraat schrijft hij:
‘De volgende strofe uit het gedicht “Fragmenten” van Ruard Ganzevoort geeft voor mij een belangrijke essentie van pastoraat weer:

Lees mijn fragmenten allemaal
bewaar, beween, bemin hun taal
lees ieder brokstuk hard als steen
lees mijn fragmenten één voor één.

Pastoraat betekent voor mij het koesteren van verhalen van mensen. Dat hoeft geen afgerond verhaal te zijn, met een duidelijk begin en einde. Brokken en flarden van een verhaal zijn genoeg. Want juist daar waar een verhaal verbrokkelt in fragmenten, kan onverwacht iets van God ervaren worden.

Met de woorden van de zanger Leonard Cohen: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in.” Zo probeer ik het Verhaal van God en de verhalen van mensen in elkaars verlengde te lezen en te zoeken naar mogelijkheden om deze verhalen met elkaar te verbinden.’

Contact

Mark van der Laan
Telefoon 06 2082 1982
Email laan801@gmail.com