Ouderlingen en diakenen

De predikanten, de ouderlingen en de diakenen vormen de kerkenraad die de wijkgemeente bestuurt. Iedere maand komt de kerkenraad bij elkaar voor overleg.

Ouderlingen
Arjen Lakerveld
Truus Toxopeus
Martin Buis, jeugdouderling
Marcus van Spronsen, kerkrentmeester
Peter Griffioen, kerkrentmeester
Peter van der Kolk, kerkrentmeester
Edward de Roode, kerkrentmeester
Diakenen
Job Blok
Heino van Houwelingen
Nelly Jongkind
Stephanie Roels
Dirk Rog

Het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, bestaat uit:
Arjen Lakerveld, voorzitter
Charlotte van der Leest, predikant
Peter Griffioen, ouderling-kerkrentmeester
Dirk Rog, diaken
Krijn Toet Sr., scribaat