Ouderlingen en diakenen

De predikant, de ouderlingen en de diakenen vormen de kerkenraad die de wijkgemeente bestuurt. Iedere maand komt de kerkenraad bij elkaar voor overleg.

Ouderlingen/Diakenen
Arjen Lakerveld
Truus Toxopeus
Martin Buis
Huub Plugge
Peter van der Kolk
Dirk Rog 

Het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, bestaat uit:
Arjen Lakerveld, voorzitter
Charlotte van der Leest, predikant
Peter van der Kolk, ouderling-kerkrentmeester
Dirk Rog, diaken