Het onderwerp ‘voltooid leven’ blijft de gemoederen bezighouden; het ligt zeer gevoelig. Het roept vragen op of je überhaupt kunt spreken over een voltooid leven. En zo ja, wanneer een leven voltooid is?Naar aanleiding van verschillende inleidingen, waarin uiteenlopende visies…