Dienst op zondag – Palmzondag ONLINE


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Dit is een zondag met twee gezichten, een zondag waarop de stemming rigoreus omslaat. Van opgetogenheid over Jezus’ feestelijke intocht in Jeruzalem, naar ingetogenheid in het lijdensverhaal. Van Gloria naar Kyrie. In de dienst op deze zondag wordt deze overgang zichtbaar gemaakt in de wisseling van de antependia.

Waar het kleed over de liturgische tafel eerst nog feestelijk rood kleurt (kleur van getuigen en belijden), wordt dit tijdens de dienst vervangen door het paarse antependium (kleur van ingetogenheid, boete en rouw). Deze tegenstelling wordt in de dienst ook altijd versterkt door de feestelijke intocht en rondgang van de kinderen van de kindernevendienst met vrolijk versierde palmpaasstokken. Hoewel hun feestelijke rondgang door de kerk ook dit jaar niet mogelijk is, zullen zij wel thuis palmpaasstokken versieren met een palmpasentas van de kindernevendienst. Een aantal van die feestelijke palmpaasstokken hopen wij in de dienst alsnog een plaats te geven.

Tijdens de dienst zal het passieverhaal uit Matteüs 26 en 27 worden gelezen. De lezing wordt afgewisseld door gezongen koralen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach.

Voorganger in deze dienst is ds. Charlotte van der Leest.
Verdere muzikale medewerking wordt verleend door Bert Mooiman op piano, harmonium en kistorgel en een ensemble onder leiding van Gilles Michels.

Dienst op zondag – Palmzondag ONLINE