Pinksteren


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger: ds. Charlotte van der Leest

We zullen het Pinksterfeest vieren met een dienst van Schrift en Tafel.
De diaconale dienst aan de wereld ontspringt aan de avondmaalstafel. Daarom is het mogelijk om voorafgaand aan de dienst een geldelijke bijdrage voor het Ouderenpastoraat te geven en/of een concrete bijdrage (bijv. soep, pasta, groente in pot) voor de Voedselbank te doneren. De manden en bussen staan bij de ingang van de kerk.

Pinksteren