Dienst op zondag – Wereldmuziekdienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger in deze dienst is dominee Charlotte van der Leest (wijkpredikant). In de dienst worden enkele ambtsdragers (diakenen en kerkrentmeesters) bevestigd.

Muziek van Taizé staat in deze dienst centraal.

Dienst op zondag – Wereldmuziekdienst