Oecumenische dienst ONLINE


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Op deze zondag is de jaarlijkse oecumenische dienst vanuit de Nieuwe Badkapel. De dienst wordt georganiseerd en voorbereid met de kerken die zijn aangesloten bij het Oecumenisch Beraad Scheveningen: de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk en de Antonius Abtkerk. Het thema van dit jaar is: ‘Licht in het duister’.

Voorgangers in deze dienst zijn diaken Henk van Zoelen (liturg), ds. Gerco Lock (prediking) en ds. Charlotte van der Leest (liturg). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Jongerenkoor PaMa en Stephen Kavelaar bespeelt het orgel.

Oecumenische dienst ONLINE