Er zijn meerdere activiteiten op deze datum

Voorganger in deze dienst is Ds. Charlotte van der Leest