Ontmoeting rond de Bijbel ONLINE


  • Datum:

Ontmoeting rond de Bijbel is een open groep, onder leiding van dominee Charlotte van der Leest en pastoraal werker Mark van der Laan, waar iedereen bij aan kan schuiven. Dit keer willen we op basis van de voorstelling en het boek De Afstand met elkaar reflecteren op het afgelopen jaar en de huidige tijd.

Voor deze digitale bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij dominee Charlotte van der Leest (dsvanderleest@gmail.com of 070-3927432) of Mark van der Laan (laan801@gmail.com, 06-20821982). Voor aanmelden voor een van de andere bijeenkomsten of wanneer u op een ander moment hierover in gesprek wilt gaan, kunt u contact opnemen met dominee Charlotte van der Leest. Bij voldoende belangstelling plannen we een extra bijeenkomst.

Ontmoeting rond de Bijbel ONLINE