Adventsmaaltijd


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

De maaltijd is een moment van ontmoeting en bezinning; we ontmoeten elkaar rond een maaltijd en bereiden ons voor op het kerstfeest. Iedereen binnen en buiten onze wijkgemeente is hierbij van harte welkom.

De inloop is vanaf 17.30 uur in de Kapelzaal van de Badkapel. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Voor deze maaltijd kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

U kunt zich tot 9 december a.s. voor deze maaltijd aanmelden bij Mark van der Laan

Adventsmaaltijd