Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Nieuwe Badkapel


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Het bestuur van de Wijkvereniging Nieuwe Badkapel beheert de gelden van de Wijkvereniging en denkt mee met het beleid van de gemeente.

Statutair is het bestuur verplicht om eenmaal per jaar een vergadering uit te schrijven voor alle leden, dat wil zeggen alle mensen die kerken in de Nieuwe Badkapel. Tijdens deze ledenvergadering komt, naast een aantal algemene zaken, het financieel overzicht van 2021 én de begroting voor 2022 aan de orde, waarop we het akkoord van de leden vragen. Graag zien we dat u als lid van de wijkvereniging aanwezig bent bij deze vergadering!

U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. We zorgen dat de benodigde stukken (verslag ALV 2021, jaarrekening 2021, begroting 2022) voor u klaar liggen.

Het bestuur Wijkvereniging Nieuwe Badkapel,
Nelly Jongkind, Dirk Rog, Huub Plugge, Edward de Roode, Karina Baarda

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Nieuwe Badkapel