Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Nieuwe Badkapel


 • Datum:
 • Locatie:
  Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Aanmelden en opvragen van notulen ALV 2016 via de contactpersoon.

Agenda:

 1. Opening, welkom, vaststelling van de agenda
 2. Bespreking notulen van de ALV van 06-07-2016
 3. Bestuursmutaties per 2017
 4. Financieel verslag 2016
  1. Toelichting
  2. Advies kascommissie
  3. Goedkeuren/decharge
  4. Begroting 2017 en samenstelling kascommissie 2017
 5. Mededelingen en ontwikkelingen, o.a. aandacht voor de nieuwe website
 6. Rondvraag
 7. Sluiting
Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Nieuwe Badkapel