Avondgebed in Bethelkerk


  • Datum:
  • Locatie:
    Bethelkerk

Evenals voorgaande jaren zal de dienst op oudejaarsdag gezamenlijk worden gevierd met de wijkgemeente Bethelkerk. Voorgangers zijn ds. Gerco Lock (liturg) en ds. Charlotte van der Leest (prediking). De locatie van deze gezamenlijke viering is de Bethelkerk. De dienst vangt aan om 17.00 uur!

Avondgebed in Bethelkerk