Badkapel Cultureel: Bezoek Museum Gouda


  • Datum:

Een nieuwe activiteit voor Badkapel Cultureel: Zin aan Zee! Dit keer een bezoek aan Museum Gouda.

In dit museum zijn momenteel tentoonstellingen over de schilders Pieter Pourbus (1523-1584) en Henk Helmantel (1945-). Twee totaal verschillende schilders, die als verbindende schakel het geloof hebben. Pourbus, in Nederland nog nauwelijks bekend, verwierf faam met zijn altaarstukken, die nog steeds te vinden zijn in veel Vlaamse kerken. De tentoonstelling van Helmantel is een overzichtstentoonstelling van de periode 1977-2017. De titel van de tentoonstelling is: Geloof, Harmonie en Stilte. Dat er nog meer raakvlakken zijn tussen beide kunstenaars dan geloof alleen, zal blijken tijdens het bezoek.

Het tijdstip van het bezoek aan het museum staat nog niet vast. Hierover ontvangt u na opgave zsm meer informatie. Het idee is om met elkaar met het openbaar vervoer naar Gouda te reizen, tenzij er voldoende plaatsen in auto’s beschikbaar zijn.

Je kunt je aanmelden bij Bettie Youngman (bettie.youngman@gmail.com). Bij vragen kun je haar een mail sturen.

Meer info over de tentoonstellingen op www.museumgouda.nl

Badkapel Cultureel: Bezoek Museum Gouda