Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger in deze dienst is dominee Charlotte van der Leest (wijkpredikant).

Es ist ein trotzig und verzagt Ding, Johann Sebastian Bach, BWV 176
Wendy Roobol, sopraan;
Marie Anne Jacobs, alt;
Klaas Aantjes, bas;
Koor en orkest van het Haags Barokgezelschap
Dirigent: Gilles Michels

Cantatedienst