Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger is dominee Charlotte van der Leest. Ze is de wijkpredikant van de Nieuwe Badkapel.

Was Gott tut, das ist wohl getan
Johann Sebastian Bach, BWV 100

De cantate wordt uitgevoerd door het koor en orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels.

Cantatedienst