Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger is dominee Charlotte van der Leest. Ze is de wijkpredikant van de Nieuwe Badkapel.

Nach dir, Herr, verlanget mich
Johann Sebastian Bach, BWV 150

De cantate wordt uitgevoerd door het koor en orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels.

Cantatedienst