Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger: ds. Hans Mudde

Cantate wordt uitgevoerd door Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels

Cantatedienst