Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger in deze dienst is dominee Charlotte van der Leest.

Jesus nahm zu sich die Zwölfe
Johann Sebastian Bach, BWV 22

De cantate wordt uitgevoerd door het koor en orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels.

Annelies van der Vlies, alt
Arco Mandemaker, tenor
Patrick Pranger, bas

Cantatedienst