Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger: Ds. Charlotte van der Leest

Deze zondag zal de cantate ‘Christus, der ist mein Leben’, BWV 95 van J.S. Bach ten gehore worden gebracht.

Bach schreef deze cantate voor de 16e zondag na Trinitatis, waarop in de traditie van de kerk gelezen wordt over een jongen uit Naïn die Jezus uit de dood opwekt (Lucas 7, 11-17).
De hele cantate is een grote hunkering naar de dood en naar het hiernamaals. Zo bevat de cantate strofen van maar liefst vier begrafenisliederen. De muziek van de cantate is echter ook levendig, zoals u kunt horen!

Uitvoerenden zijn de Cantorij Nieuwe Badkapel en het orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Solisten zijn Elise van Es (sopraan), Felipe Gallegos (tenor) en Klaas Aantjes (bas). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door organist Bert Mooiman.

Cantatedienst