Dienst op zondag


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger: Ds. Charlotte van der Leest.

Afsluiting kerkelijk jaar. Met medewerking van de cantorij.

Op 21 november vieren wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die in de kerk wel de naam ‘Zondag der Voleinding’ of ‘Eeuwigheidszondag’ draagt. In deze dienst herdenken wij traditiegetrouw de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden door het noemen van hun namen. Bij het noemen van elke naam zal een kaars worden ontstoken. Daarnaast wordt een kaars ontstoken die brandt voor hen die niet genoemd zijn, maar waarvan wij de namen met ons meedragen in ons hoofd en in ons hart.

Dienst op zondag