Dienst op zondag – Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

De koraalcantate Wär’ Gott nicht mit uns diese Zeit is één van de laatste cantates die Bach heeft gecomponeerd. De cantate is gebaseerd op het gelijknamige lied, dat Maarten Luther schreef in 1524 op basis van Psalm 124. Deze Psalm is een lied van vertrouwen dat uitloopt op de woorden waarmee kerken al eeuwenlang hun diensten beginnen: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft’. Het eerste en laatste vers van Luthers koraal vormen – zoals gebruikelijk – de tekst voor het openingskoor en het slotkoraal. Het tweede vers is herdicht tot een recitatief en twee aria’s, waarin ook de evangelielezing voor deze zondag – over Jezus die de wind en de kolkende zee bezweert (uit Matteüs 8) – meeklinkt in tekst en muziek. Het lied van vertrouwen van Psalm 124 klinkt dus te midden van de realiteit van het leven.

Uitvoerenden zijn het koor en het orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Solisten zijn Wendeline van Houten (sopraan) en Johannes Vermeer (bas). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door organist Bert Mooiman. Voorganger is ds. Charlotte van der Leest.

Dienst op zondag – Cantatedienst