Dienst op zondag – Palmpasen


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Op deze zondag vieren wij Palm- en Passiezondag. De dienst begint met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij de kinderen dit jaar weer zullen binnenkomen met hun palmpaasstokken! Daarna wisselt al snel de dienst van kleur: het rood van de feestelijke intocht wordt vervangen door het paars van de passie. Vervolgens zal het passieverhaal uit Mattheüs 26 en 27 gelezen worden. De lezingen worden afgewisseld met koralen uit de Mat-thäus Passion van Johann Sebastian Bach, die deels gezongen zullen worden door de Cantorij o.l.v. Gilles Michels, deels door de Cantorij en de gemeente sámen. Voorgan-ger in deze dienst is ds. Charlotte van der Leest en Bert Mooiman bespeelt het orgel.

Dienst op zondag – Palmpasen