Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Op zondag 13 november 2022 om 10.00 uur vindt er weer een cantatedienst plaats in de Nieuwe Badkapel. Hierin zal de cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140 van J.S. Bach ten gehore worden gebracht.

In het kerkelijk jaar is het komende zondag de tweede van drie zogenaamde ‘zondagen der voleinding’, waarop wordt stilgestaan bij de weg die de gemeente gaat naar Gods grote toekomst, waarin er voor de dood geen plaats meer is. Bachs geliefde en beroemde cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme sluit hierbij aan. Bach baseerde zijn cantate op een koraal van predikant Philipp Nicolai, die het in 1599 schreef als troostlied ten tijde van de pest. In zijn koraal houdt Nicolai, op basis van de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden (Mattheus 25, 1-13), de lijdende mensheid een hemels visioen voor. Hemels is ook de muziek van deze troostrijke, ontroerende en tegelijk ook optimistische cantate!

Uitvoerenden zijn de Cantorij Nieuwe Badkapel en het orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Solisten zijn Bobbie Blommesteijn (sopraan), Leo de Visser (tenor) en Johan Vermeer (bas). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door organist Bert Mooiman. Voorganger is ds. Charlotte van der Leest.

Cantatedienst