Dienst op zondag


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Voorganger in deze dienst is dominee Charlotte van der Leest (wijkpredikant).

In deze dienst is er medewerking van Christelijke Scholengemeenschap ‘De Populier’.

Dienst op zondag