Dienst op zondag – Cantatedienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

In deze dienst zal de cantate Die Elenden sollen essen, BWV 75 van J.S. Bach ten gehore worden gebracht.

Die Elenden sollen essen is Bachs eerste cantate nadat hij is begonnen als Thomascantor te Leipzig. De cantate werd uitgevoerd op de eerste zondag na Trinitatis (het feest van de Drie-eenheid) op 30 mei 1723; slechts een week nadat Bach met zijn gezin naar Leipzig was verhuisd. Het is een indrukwekkend debuut! Een cantate in twee delen, die elk maar liefst zeven delen omvatten. De eerste helft werd voor de preek uitgevoerd en de tweede helft daarna. Ook komende zondag zullen wij de cantate op deze wijze beluisteren. Uitgangspunt voor de tekst van de cantate is de gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus uit Lucas 16, 19-31. De tegenstelling armoede en rijkdom staat dan ook centraal in de cantate, die al met al een indrukwekkend visitekaartje is van de 38-jarige Bach!

Uitvoerenden zijn het koor en het orkest van het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels. Solisten zijn Wendeline van Houten (sopraan), Emilie Wijers (alt), Jasper Dijkstra (tenor) en Remmert Velthuis (bas). Muzikale medewerking aan deze dienst wordt verder verzorgd door organist Bert Mooiman. Voorganger is ds. Charlotte van der Leest.

Dienst op zondag – Cantatedienst