Dienst op zondag: laatste zondag kerkelijk jaar


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

In deze dienst herdenken wij traditiegetrouw de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden door het noemen van hun namen. Bij het noemen van elke naam zal een kaars worden ontstoken. Daarnaast wordt een kaars ontstoken die brandt voor hen die niet genoemd zijn, maar waarvan wij de namen met ons meedragen in ons hoofd en in ons hart.

Voor de dienst zal er bij de ingang van de kerk een gedachtenisboek liggen, waarin de namen van de overleden gemeenteleden zijn opgenomen. Aan iedereen wordt ruimte geboden deze lijst aan te vullen met de namen van gestorvenen, het afgelopen jaar of langer geleden. Dit boek wordt voor het noemen van de namen van de overledenen binnengedragen en bij de kaarsen neergelegd. Zo zullen al deze namen – ook de komende jaren – bij ons blijven.

Voorganger is ds. Charlotte van der Leest. Muzikale medewerking door de Cantorij o.l.v. Gilles Michels en Bert Mooiman op het orgel.

Dienst op zondag: laatste zondag kerkelijk jaar