Dienst op Goede Vrijdag


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Tijdens de Goede Vrijdagviering, waarin we stilstaan bij de kruisiging en dood van Jezus, zal de lijdensgeschiedenis volgens Johannes worden gereciteerd of gezongen door Gilles Michels, Rob in het Veld en Kees van Lent. Componist is Jan Valkestijn (1928-2017). Voorganger in deze dienst is ds. Charlotte van der Leest en Marianne van Beinum bespeelt het orgel.

Dienst op Goede Vrijdag