Inspiratiehuiskamer


  • Datum:

De Inspiratiehuiskamer is in 2015 ontstaan is uit de (belijdenis)catechese voor jongeren tussen 20 en 40 jaar. Deze kring komt om de 6-8 weken bij elkaar bij een van de leden thuis. Elke avond staat een ander thema centraal. Er is een afwisseling van bijbelstudie, verdieping in de geloofsbelijdenis en thema’s uit de maatschappij en het dagelijks leven.

Als je je bij deze groep wil aansluiten kun je dit aan dominee Charlotte van der Leest weten.

De locatie is bekend bij dominee Charlotte van der Leest

Inspiratiehuiskamer