Leerhuis Gelijkenissen


Dit evenement eindigde op 20 maart 2018

  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

Gelijkenissen lijkt en niet al te moeilijk onderwerp. Wij denken direct aan Jezus die gelijkenissen vertelde, aansprekende verhalen over situaties uit het leven van gewone mensen. Maar zoals vaker is het niet altijd wat het lijkt. Gemakkelijke verhalen hebben wel eens een ongemakkelijke boodschap.

Gelijkenissen zijn niet uniek voor Jezus en voor de evangeliën. Ook in het Oude Testament en in het onderricht van de rabbijnen komen gelijkenissen voor. het vertellen van gelijkenissen hoort bij de rabbijnse manier om teksten van de Thora en Profeten uit te leggen. Op deze manier konden zij de bedoeling van de tekst dicht bij de mensen brengen zonder en een afstandelijk betoog van geleerden van te maken. Eigenlijk zijn alle gelijkenissen in het Nieuwe Testament uitleg van teksten uit het Oude Testament. De gelijkenissen van Jezus gaan niet over Jezus, zij gaan over God.

Een gelijkenis is niet zomaar een verhaal. Het laat de hoorders iets ervaren. Soms wordt die verrast door een onverwachte ontknoping of geconfronteerd met een realiteit die we liever op afstand hadden gehouden, maar niet langer kunnen ontlopen. De ontknoping vraagt een antwoord van de hoorders, een andere houding, of actie. Daarmee hebben gelijkenissen een profetisch element.

Het leerhuis over gelijkenissen zal een spannende ervaring worden. Wij nemen de uitdating aan.

Dit leerhuis wordt begeleid door ds. Marianne van Beinum.

Leerhuis Gelijkenissen