Leerhuis Hosea


Dit evenement eindigde op 27 november 2018

  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

De komende maanden zullen we ons bezig houden met Hosea, één van de ‘kleinere’ profeten. Dat ‘kleiner’ slaat op de omvang van het Bijbelboek dat zijn naam draagt, zeker niet op zijn boodschap. Er zijn weinig profeten die zo hartstochtelijk met hun hele bestaan pleiten om trouw te zijn aan de relatie met de Heer, zoals Hosea.
Zijn taal is beeldend, plastisch. Niemand kan zeggen dat hij het niet begrijpt. Het komt direct bij je binnen. Tegelijk is zijn taal heel poëtisch.
Hosea grijpt vaak terug op tradities uit andere Bijbeldoeken, en andere gebruiken op hun beurt weer woorden en beelden van Hosea.

De avonden worden geleid door ds. Marianne van Beinum.

Leerhuis Hosea