Leerhuis Op zoek naar de ware Jakob VERVALT


Dit evenement eindigde op 17 maart 2020

  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Het komende seizoen zullen we ons in het Bijbels Leerhuis bezig houden met de figuur van de aartsvader Jakob. Verhalen over hem staan in het boek Genesis, in de hoofdstukken 25-35. Maar zijn naam duikt overal in de bijbel op, bij de profeten van het Oude Testament en de Psalmen tot in de brieven van het Nieuwe Testament.
Hij wordt voorgesteld als één van de drie aartsvaders, de laatste, jongste, maar ook als de meest levendige. Vergeleken met hem zijn Abraham en Isaak maar saaie heren. Hij dwingt bewondering af met zijn vasthoudendheid en toch kennen wij hem als een man van ‘trics en trucs’, een bedrieger. Desondanks is hij de vader van al die zonen die het gezegende volk Israel zullen vormen. Israel, dat naar hem heet, onder zijn naam wordt gekend. Dat lijkt nogal tegenstrijdig.

Wij zijn gewend geweest de verhalen over de aartsvaders als een geschiedenisboek te lezen, waarin gebeurtenissen in een logische, chronologische volgorde staan. Archeologisch en recenter exegetisch onderzoek gooit die logica omver. Zij laten zien dat de meeste verhalen over Jakob heel oud zijn en er zelfs eerder waren dan die over Abraham. Dat is verrassend. Dan zou Jakob, om zo te zeggen, ouder zijn dan zijn grootvader Abraham. Hoe zijn zij dan in de volgorde terecht gekomen die wij kennen? Wie heeft hen zo neergezet? Duidelijk is ook dat er een zelfstandige overlevering rond Jakob bestond, die fungeerde als ‘oorsprong verhalen’ voor een clan, een stam en later voor het noordelijke rijk Israel. Is Jakob dan toch niet helemaal de schurk waar wij hem al die tijd voor hebben gehouden?

In het komende Leerhuis zullen wij de verhalen over Jakob met elkaar gaan lezen en op zoek gaan naar de achtergrond daarvan. Kortom, we gaan op zoek naar de ware Jakob.

De avonden worden geleid door ds. Marianne van Beinum.

Leerhuis Op zoek naar de ware Jakob VERVALT