Levensparels


Dit evenement eindigde op 14 maart 2024


Donderdag 29 februari om 19.00 uur: Rond de tafel
Donderdag 7 maart om 19.00 uur: Ontmoetingen rond de Bijbel
Donderdag 14 maart om 19.00 uur: BID-café
Maandag 18 maart om 19.00 uur: Inspiratiehuiskamer

Gedurende de Veertigdagentijd zullen er meerdere ‘Vieringen rondom de Levensparels’ plaatsvinden. Deze vieringen zijn gebaseerd op een armband van verschillende kralen, die is bedacht door Martin Lönnebo, een bisschop van de Lutherse kerk uit Zweden. Toen hij na zijn pensioen op een rondreis door Griekenland – door een storm – een paar dagen gedwongen op een Grieks eiland verbleef, had hij behoefte aan bezinning en meditatie. Tijdens de storm zocht hij steentjes bij elkaar en legde deze in een kring; zo ontstond een kralensnoer; de zogenaamde levensparels. Hij maakte daar een gebedssnoer of armband van. De verschillende parels hebben uiteenlopende betekenissen, zoals God, doop, stilte, liefde, dood en opstanding, en weerspiegelen zo kernbegrippen uit ons leven en geloof.

Tijdens de vieringen zullen we bij al deze kernbegrippen stilstaan aan de hand van het ontsteken van kaarsen in de kleuren van de levensparels en middels muziek. Eerdere vieringen rondom de Levensparels zorgden voor mooie en verdiepende gesprekken. De komende vieringen staan in het teken van de Veertigdagentijd en Pasen. Elke bijeenkomst richt zich weer op een andere groep. We openen elke viering rondom de Levensparels met een maaltijd.

BID-café In het Bezinnings-, Inspiratie- en Discussie-café, afgekort BID-café, worden levensvragen besproken en doordacht vanuit het christelijk perspectief. De activiteiten van het BID-café hebben enige tijd stilgelegen. Met deze viering maken we een nieuwe start.
Het Bid-café richt zich op 30-ers, 40-ers en 50-ers.

Inspiratiehuiskamer Deze kring komt om de 6-8 weken bij elkaar bij een van de deelnemers thuis. Elke avond staat een ander thema centraal; een verdieping in een theologisch onderwerp, Bijbelstudie of de voorbereiding van een kerkdienst.
De Inspiratiehuiskamer richt zich op 30-ers.

Ontmoeting rond de Bijbel De essentie van deze ontmoetingen is: Bijbelstudie en ontmoeting. We lezen een tekst en spreken vervolgens met elkaar over wat ons raakt of opvalt. Soms benaderen we de tekst vanuit een schilderij of een gedicht.
Ontmoeting rond de Bijbel richt zich op 60-ers en 70+.

Rond de tafel Dit is een nieuw op te richten gespreksgroep rondom de maaltijd. We komen samen rond de tafel. Daar delen we de maaltijd en ook onze gedachten, vragen en ervaringen bij het thema van die avond dat raakt aan Bijbel en geloof.
Deze groep richt zich op 50-ers en 60-ers.

Deelnemen aan of interesse in één van deze vieringen? Laat dit dan weten via info@nieuwebadkapel.nl of aan ds. Charlotte van der Leest.

Ook voor de jongsten onder ons en hun ouders, opa’s of oma’s is er een ‘Levensparels Kids’. We richten ons daarbij op de kinderen van de kindernevendienst en de crèche. In de Veertigdagentijd gaan we met deze groep op zaterdag 23 maart al Palmpaasstokken versieren. De ‘Levensparels kids’ zullen we dan ook na Pasen inplannen. Een datum volgt.

Levensparels