Lezing Verhouding Jodendom-Christendom


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Douwe van der Sluis geeft een voordracht over ‘De relatie tussen jodendom en christendom – gaat het ons aan?’ Douwe is reisleider van de gemeentereis naar Israël en Palestijns gebied. Iedereen is welkom bij de lezing die begint na de dienst (en het koffiedrinken) om ong 12:00 uur.

De gemeentereis is van 9 tot 18 maart 2023. Er zijn nog enkele plaatsen voor deze reis beschikbaar. Als u geïnteresseerd bent of vragen hebt, kunt u dit laten weten aan gemeenteleden Michael en Gonny Elias-Smeets die 4 september ook aanwezig zullen zijn. Tot 1 oktober kunnen gemeenteleden zich aanmelden, daarna komen andere gegadigden aan bod.

Lezing Verhouding Jodendom-Christendom