Oecumenische Dienst


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

De Oecumenische dienst is een dienst met de Protestantse gemeenten Nieuwe Badkapel en Bethelkerk en de Rooms-Katholieke Parochie H. Antonius Abt.

Het thema ‘Recht voor ogen’ is gebaseerd op de bjjbeltekst uit Deuteronomium 16:10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

In deze dienst gaan ds. Charlotte van der Leest en ds. Jan Maasland voor.

Zoals iedere zondag is er voor de kinderen tot 4 jaar oppas in de Kapelzaal en is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Week van Gebed
In de week volgend op de dienst zijn er gebedsavonden om samen met andere kerken van Scheveningen het nieuwe jaar aan God op te dragen, stil te staan bij het belang van gebed en het zoeken naar eenheid in ons geloof door samen te bidden met ‘recht voor orfen’. Kijk in de agenda voor de locaties en tijdstippen.

Oecumenische Dienst