Ontmoeting rond de Bijbel in het Westbroekpark


Dit evenement eindigde op 28 oktober 2020

  • Locatie:
    Westbroekpark

Ontmoeting rond de Bijbel in het Westbroekpark

Na een noodgedwongen maandenlange pauze willen we graag weer starten met de kring
‘Ontmoetingen rond de Bijbel’. Dit zijn samenkomsten met Bijbelstudie en ontmoeting, doorgaans aan de hand van kunst en cultuur.

Beeld van LazarusAangezien samenkomen in de buitenlucht momenteel de voorkeur heeft, doen we dit najaar een tweetal ontmoetingen op locatie in het Westbroekpark. In dit park staan namelijk twee beelden met een expliciet Bijbelse thematiek. Juist bij beelden is prettig dat we oog in oog staan met het kunstwerk en het van alle kanten kunnen bekijken en aanraken. We beginnen op woensdagochtend 30 september met het beeld ‘Lazarus leert opnieuw lopen’ (zie foto) van beeldhouwer Carel Kneulman (1915-2008).

Wanneer je goed kijkt, zie je in het beeld drie dicht op elkaar staande figuren. De meest rechter figuur heeft een patroon van horizontale banden. Dat moet Lazarus zijn die net door Jezus uit het graf is weggeroepen, met de linnen windselen nog strak om hem heen gewikkeld (Johannes 11:44). Dan moeten de twee andere figuren Marta en Maria zijn, die Lazarus na vier dagen in het graf weer op eigen benen leren staan. Het is een wonderlijk en indringend Bijbelverhaal dat ook de nodige vragen kan oproepen.

Aan de hand van de interpretatie van Kneulman zullen we met elkaar proberen te ontdekken wat de betekenis van dit Bijbelverhaal voor ons eigen leven kan zijn. Mark van der Laan geeft uitleg over het beeld en zal het gesprek begeleiden.

We spreken om 10.00 uur met elkaar af op de parkeerplaats tegenover het Westbroekpark aan de Kapelweg. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken bij restaurant Greens.
Voor deze activiteit is aanmelding gewenst: u kunt zich tot maandag 28 september aanmelden bij Mark van der Laan via tel: 06-20821982 of e-mail: laan801@gmail.com.

Voor in de agenda: op woensdagochtend 28 oktober vindt de tweede ontmoeting in het Westbroekpark plaats. We gaan dan het beeld ‘Job’ van de Amerikaans-Nederlandse beeldhouwster Pearl Perlmuter bekijken. Ds. Charlotte van der Leest zal deze ontmoeting begeleiden.

Ontmoeting rond de Bijbel in het Westbroekpark