Ontmoetingen rond de Bijbel


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Deze ochtend is het Avondmaal onderwerp van gesprek. Dominee Charlotte van der Leest leidt de ochtend in, waarna we met elkaar in gesprek gaan. Na afloop van de Bijbelstudie is er gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten.

Inloop vanaf 10:00 uur.

Ontmoetingen rond de Bijbel