Paaswake


  • Datum:
  • Locatie:
    Nieuwe Badkapel

In de Paasnacht – de Paaswake – kijken we vooruit naar het licht van de opstanding, waarvan de nieuwe Paaskaars het symbool is. In deze verstilde dienst vieren we de overgang van duisternis naar licht, van dood naar leven. In de vroege kerk werd in deze nacht gedoopt. Hoe bijzonder is het dan ook, dat in deze dienst twee jonge gemeenteleden gedoopt zullen worden. Daarnaast zal een gemeentelid te midden van de gemeente zijn geloof belijden. Zoals gebruikelijk is in deze dienst, wordt iedereen die is gedoopt, uitgenodigd om zijn of haar doop te gedenken. Ds. Charlotte van der Leest zal in deze dienst voorgaan en Stephen Kavelaar bespeelt het orgel.

Paaswake