Sirkelslag KIDS


  • Datum:
  • Locatie:
    Kapelzaal (achterzijde van het kerkgebouw)

Je speelt het spel met je kindergroep bijvoorbeeld kinderclub of catechesegroep gewoon vanuit je eigen kerk of jeugdhonk. Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland. Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen.

www.sirkelslag.nl/kids

Sirkelslag KIDS